07 July, 2010

Pomada Pomada! Dada!Waw

[english version below]

POMADA to grupa kilku osób i jednego kolektywu, które po raz pierwszy połączą siły, by zaprezentować swoje punkty widzenia - perspektywę nieheteroseksualnej wrażliwości.

Wiele nas różni, ale łączą działania kulturalne i artystyczne, frajda z nieustannego wymykania się przymusowej heteroseksualności, poczucie przynależności lokalnej, wyczulenie na komercyjne uwikłanie ruchów LGBTQ, zamiłowanie do działań oddolnych w duchu DIY i przede wszystkim poczucie humoru, również na własny temat.

W pierwszej połowie lipca (5-18.07.2010) zapraszamy na specjalnie przez nas przygotowane wydarzenia kulturalne oraz na propozycje innych zaprzyjaźnionych organizacji, instytucji, kolektywów.

Nasze działania odbędą się równolegle z warszawskimi obchodami EuroPride 2010.

Do współpracy i udziału zapraszamy wszystkich: każdej płci i każdej orientacji – GANC POMADA!________PROGRAM*________

W ramach POMADY szykują się - między innymi - 5. urodziny DIK Fagazine, kilkadzisiąt działań społeczno-artystycznych kolektywu UFA, "Bańka mydlana” w Teatrze Dramatycznym...

____5. urodziny DIK Fagazine

____wystawy i akcje artystyczne: Bartek Arobal, Sławek Belina, Tomek Kitliński, akcja "Miasto ujawnione" Julie Land/Justyna Struzik, "Sztuka uniwersalna": Ola Polisiewicz, Lidia Krawczyk/Wojciech Kubiak, Róża Puzynowska, Beata Sosnowska/Maria Cyranowicz/Agnieszka Weseli – Furja, Basia Bańda, Katyia Shadkovska, Karolina Breguła/Ola Buczkowska, Bianka Rolando

____akcje performatywne i przedstawienia teatralne: "Bańka mydlana" w Teatrze Dramatycznym, "Rysia vs Rafalala – starcie gwiazd” DIK Fagazine, "Orlando. Pułapka? Sen", Grupa Artystyczna Teraz Poliż: "Sukienka z dziurką" - czytanie performatywne, "Teleswizja" - nowy program kabaretu Barbie Girls, "Jesteś ?" Maria Kozłowska/Marta Ziółek, happening: nadanie Rondu Dmowskiego imienia Marii Komornickiej/Piotra Odmieńca Własta, blok queerowy Paradox podczas parady, Queerslam Nowej Miny Kultury, "Kisielandia" i "Czytania o bzykaniu" DIK Fagazine

____rozmowy wokół literatury, sztuk wizualnych i historii z udziałem m.in. Tomasza Basiuka, Izabeli Filipiak, Arlety Galant, Tomka Kaliściaka, Jacka Kochanowskiego, Marty Konarzewskiej, Anny Laszuk, Ewy Schilling, Pawła Leszkowicza, Agnieszki Weseli, Ewy Majewskiej, Rafała Majki, Joanny Mizielińskiej,Tomka Sikory, Błażeja Warkockiego

____dyskusje, rozmowy i debaty: "Queer w kulturze ludowej?", "Odmieńcze praktyki społeczne", "Jak UFA queeruje rzeczywistość", "Touching the erotics of yiddish", "Cioty i babochłopy idą do Europy (pod flagą biało-czerwoną)", "LES ART. Czyli czy istnieje zjawisko sztuki lesbijskiej w Polsce?", "Widzialne/niewidzialne. Lesbijki-autorki w kulturze", "Wspomnień czar", "Poliamoria: szczera, otwarta, konsensualna nie-monogamia", „Co lesbijki myślą o państwie”

____festiwal Comix Queerz

____gry miejskie Boyówek Feministycznych

____warsztaty: m.in. dragkingowy z DaBoyz, bezpiecznego seksu dla osób trans

____projekty filmowe: m.in. premiera dokumentu "Yes, we are" Magdy Wystub

____blok historyczny Queerstoria

____imprezy:
10.07 VAGINA FABULOSA: "Orlando. Pułapka? Sen" - koncerty: Fuka Lata, Rajstopy Heleny, Agnieszka Olszewska, Translola - DJ Fairyboy, Goga M

16.07 PORNOC: warsztaty, wykłady, filmy - klasyka niezależnego i queerowego porno, premiery, pastisze! Sexy Armpit i Masskotki! DJ Ladyboy, Fagot, Matrioshka, Tekla Obiecanka

17.07 GANC POMADA
jedyna oficjalna impreza popomadowa

Teraz Poliż: "Sukienka z dziurką", Barbie Girls, Kozłowska/Ziółek "Jesteś ?", drag king/queen open stage

wystawy "Sztuka uniwersalna" i "Miasto ujawnione"

DJs Artur8 (King of Kong), Baddlover (Sztokholm), Fairyboy (Warszawa/Reykjavik), Fidelity Kastrow (Londyn/Berlin), Kosakot (Sorry, Ghettoblaster), DJ + VJ Ladyboy (Warszawa/Berlin), Wyrodna Matka, Max Skiba, Jonty Skrufff (Londyn/Berlin)

5. urodziny DIK Fagazine!

17.07.2010, od 18.00
1500m2 do wynajęcia, Solec 18
wstęp: 15 PLN


pełny program: www.pomada.info.pl

____________________________


Inicjatywę Informacyjną POMADA tworzą: Stefan Ingvarsson, Paweł Kubara, Karol Radziszewski, Michał Zygmunt - DIK Fagazine, Jakub Janiszewski, Katarzyna Szustow, Agnieszka Weseli/Furja, kolektyw UFA, Łukasz Bleff Laskowski

Współpraca: Teatr Dramatyczny, Boyówki Feministyczne, Sławek Belina, 1500 m2 do wynajęcia

*Wydarzenia nieopisane w inny sposób organizują Agnieszka Weseli i kolektyw UFA (w osobach Zosi Hołubowskiej, Kasi Szczepkowskiej, Agaty Chełstowskiej i Bordowej) we współpracy z „InterAliami”, Comix Grrrlz, Miłością Bez Granic, A Million Different Loves?!, TransFuzją, LSF Rozgwiazda, Nową Miną Kultury, Outrans.____________________________ ENGLISH VERSION

POMADA 5-18.07 in Warsaw

POMADA is a group of several people and one collective, for the first time joining forces to present our points of view - the perspective of nonheterosexual sensitivity.

We are different in many ways, but what bring us togehter are: cultural and artistic activity, fun of constantly eluding compulsory heterosexuality, a sense of local identity, sensitivity to the commercial entanglement of LGBTQ movements, passion for grassroots action in the spirit of DIY, and above all a sense of humor, especially about ourselves.

We invite you to take part in cultural events in the first half of July (5-18.07.2010), organized by us and by other organizations, institutions, and collectives in our network.

Our activities will take place parallel to the Warsaw EuroPride 2010 events.

We encourage everybody to cooperate and participate, regardless of gender and orientation - whatever, or, as we say in Poland: ganc Pomada!


www.pomada.info.pl


SCHEDULE

During POMADA there are going to be i.a. DIK Fagazine's 5th birthday, several dozens of social & artistic actvities by UFA, play "Bańka mydlana” in Dramatyczny Theatre...

DIK Fagazine's 5th birthday

ehibitions & artistic events: Bartek Arobal, Sławek Belina, Tomek Kitliński, action and exhibition "City revealed" by Julie Land/Justyna Struzik, "Universal Art": Ola Polisiewicz, Lidia Krawczyk/Wojciech Kubiak, Róża Puzynowska, Beata Sosnowska/Maria Cyranowicz/Agnieszka Weseli – Furja, Basia Bańda, Katyia Shadovska, Karolina Breguła/Ola Buczkowska, Bianka Rolando

performative actions & plays: "Bańka mydlana" in Dramatyczny Theatre, "Rysia vs Rafalala – stars fight-off” DIK Fagazine, "Orlando. A trap? A dream", Grupa Artystyczna Teraz Poliż: "Dress with a hole" - performative reading, "Teleswizja" - a brand new show by Barbie Girls comedian group, "Are you a ?" Maria Kozłowska/Marta Ziółek, happening: renaming of Rondo Dmowskiego into Marii Komornickiej/Piotra Odmieńca Własta, queer block Paradox during the EuroPride Parade, Queerslam by Nowa Mina Kultury, "Kisielandia" i "Readings on screwing" DIK Fagazine

discussion about literature, visual arts & history with participants such as: Tomasza Basiuk, Izabela Filipiak, Arleta Galant, Tomek Kaliściak, Jacek Kochanowski, Marta Konarzewska, Anna Laszuk, Ewa Schilling, Paweł Leszkowicz, Agnieszka Weseli, Ewa Majewska, Rafał Majka, Joanna Mizielińska,Tomek Sikora, Błażej Warkocki

discussion, talks & debates: " Queer in folk culture?" " Alternative social pracitices ", "How does UFA queer reality", "Touching the erotics of yiddish", "Fags and tomboys go to Europe (under the white and red flag)", "LES ART. Is there lesbian art in Poland?", "Visible/invisible. Author-lesbian: writing, society, politics ", "The charm of memories", "Polyamory: an honest, open, consensual non-mongamy", „ What do lesbians think about a state?”

Comix Queerz Festival

urban games by Boyówki Feministyczne

workshops: m.in. dragkings with DaBoyz, safe sex for transpeople

movie Project i.a. premiere screening of documentary "Yes, we are" by Magda Wystub

historical segment Queerstoria

parties:
10.07 Vagina Fabulosa: "Orlando. A trap? A dream." - gigs: Fuka Lata, Rajstopy Heleny, Agnieszka Olszewska, Translola - DJ Fairyboy, Goga M
16.07 PorNoc: workshops, lectures, movies - classics from independent & queer porno, premieres, parodies! Sexy Armpit & Masskotki! DJ Ladyboy, Fagot, Matrioshka, Tekla Obiecanka
17.07 GANC POMADA!


17.07 GANC POMADA

The one and only afterPOMADA party!

Grupa Artystyczna Teraz Poliż: "Dress with a hole" – performative reading, "Teleswizja" - a brand new show by Barbie Girls comedian group, Kozłowska/Ziółek "Are you a ?", drag king/queen open stage

exhibitions "Universal art" and "City revealed"

DJs Artur8 (King of Kong), Baddlover (Stockholm), Fairyboy (Warsaw/Reykjavik), Fidelity Kastrow (London/Berlin), Kosakot (Sorry, Ghettoblaster), DJ + VJ Ladyboy (Warsaw/Berlin), Wyrodna Matka, Max Skiba, Jonty Skrufff (London/Berlin)

DIK Fagazine’s 5th birthday
(i.a. the world premiere of a video project “AAFAGC” by Estonian artists Jaanus Sammo & Alo Paistik)


17.07.2010, from 6 PM
1500m2 do wynajęcia, Solec 18
Entrance fee: 15 PLN

***

POMADA Information Initiative consists of:

Stefan Ingvarsson, Pawel Kubara, Karol Radziszewski, Michal Zygmunt - DIK Fagazine
Jakub Janiszewski
Katarzyna Szustow
Agnieszka Weseli/Furja
UFA collective
Lukasz Bleff Laskowski

Cooperation: Teatr Dramatyczny, 1500 m2 do wynajęcia, Boyówki Feministyczne, Sławek Belina

***

Events not described in any other way are organized by: Agnieszka Weseli & UFA the collective represented by Zosia Hołubowska, Kasia Szczepkowska, Agata Chełstowska & Bordowa) in collaboration with „InterAlia”, Comix Grrrlz, Miłość Bez Granic, A Million Different Loves?!, TransFuzja Foundation, LSF Rozgwiazda, Nowa Mina Kultury, Outrans.

No comments: